Lehtede riisumine ja äravedu

Sügisel on iga aia probleemiks puudelt ja põõsastelt langevad lehed. Meie aitame Teil lehed kokku riisuda ja vajadusel toimetame ka minema.

Pakume lehtede koristust 97 cm laia kogujaga. Sellega saame kiirelt puhtaks ka suuremad territooriumid. 

Väiksemad alad puhastame rehade ja lehepuhuritega. Pakume ka lehtede äraveo teenust.