Võsalõikus ja trimmerdamine

Võsa ja kõrge hein mõjutavad iga maatükki väärtust negatiivselt.
Võsastunud ja kõrge heinaga alad on silmale koledad ja võivad maaomanikule tekitada probleeme ka omavalitsusasutustega.
Probleemide ennetamiseks ja maatüki silmailu säilitamiseks tuleb maatükk võsast ja kõrgest heinast puhastada.

Kasutame võsa lõikamiseks ja trimmerdamiseks võimsaid võsalõikureid ja väga jämeda võsa puhul ka mootorsaage.
Puhastame soovitud ala võsast ja kõrgest heinast ning viime ära ka tekkinud jäätmed!